Spectrum Counterwaves/Two Dephts, Galleri Mors Mössa

JBBnews

Jessica Breitholtz Björk
Spectrum Counterwaves / Two Depths
1.11- 23.11 
2014

Vernissage lördag 1 november, 2014

Jessica Breitholtz Björk arbetar undersökande med färgspektrum, ornamentik, abstraktion och metafysik. Övergångar har en viktig plats i verken, t ex mellan en färg över till en annan, mellan färg och ljus eller stillhet och rörelse. Genom att blanda fluorescerande akrylfärg med vitt uppstår färgfält, som man knappt kan ana och som kräver tid att förnimma, men som till gengäld gör målningarna intensivt närvarande. Det särskilda med övergångarna är, att det ofta är svårt att avgöra exakt när ett tillstånd förändras till ett annat. Man märker det snarare i kroppen, än att man uppfattar det rationellt. Det finns en grundläggande tillit till sinnesupplevelserna som en väg mot större förståelse.

På utställningen visas två nya verkserier. Den första serien, Spectrum Counterwaves, 2013 (fluorescerende akryl på papper), består av överlappande vågor, som rör sig genom färgspektrumet, så att första och sista verket i serien färgmässigt möter varandra igen, där cirklen sluts. Där vågorna överlappar, skapas interferens aktiga effekter, som hela tiden ändrar perceptionen av ytan.

Den andra verkserien, Colour transition plates (blue-green), 2014 (fluorescerende akryl på mdf), är monokroma rektanglar, som i sin helhet avbildar en rörelse från blå till grön. Verken, som vid första anblicken ser nästan identiska ut, förskjuter sig hela tiden färgmässigt i små ryck. Varje enskild monokrom skapar på det viset sina egna relationer till ljus, rum och betraktare.

På utställningen visas dessutom videon Two depths, 2014, där en vattenyta speglar himlen och som bland annat innehåller två olika rörelser mellan yta och djup. Videon är, liksom målningarna, präglad av ett lugn och en kontemplativ stämmning som generellt kännetecknar Jessicas verk. Lugnet i verken gör det möjligt att lägga märke till hur saker och ting hela tiden kan förändra sig och samtidigt vara sig själv.

Jessica Breitholtz Björk bor och arbetar i Köpenhamn. Hon är utbildad på Det Kongelige Danske Kunstakademi och har ställt ut i Köpenhamn, Amsterdam och Malmö. Vid sidan av sitt konstnärskap har hon även arbetat med musikprojekt som tex Majessic Dreams, tillsammans med Mats Björk.

Mer information: www.jessicabreitholtzbjork.com
Öppet: Tisdag – Söndag kl. 11-15
Galleri Mors Mössa, Husargatan 11, Göteborg – m.orreblad@telia.com